Νέα του ιστοχώρου

Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Αποτελέσματα

 
Φωτογραφία Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Αποτελέσματα
από Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29 July 2017, 8:37 PM
 
H δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων έχει ολοκληρωθεί. Συμμετείχαν τέσσερις φοιτητές και οι υποβληθείσες σημειώσεις ήταν όλες αξιόλογες. Με βάση το περιεχόμενο, το βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ύλης, τον τρόπο παρουσίασης της ύλης και την ποιότητα της στοιχειοθεσίας, ξεχώρισαν δυο συμμετοχές: του Θεόδωρου Εβρένογλου και της Κωνσταντίνας Κυριακούδη. Θεωρώ ότι αμφότερες αξίζουν την επιβράβευση του συμβολικού επάθλου, και συνεπώς θα απονεμηθεί σε καθέναν από τους δυο φοιτητές το ποσό των 50 ευρώ για αγορά προϊόντων (γραφική ύλη, αναλώσιμα υπολογιστών, εκτυπώσεις), και μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2017, από το κατάστημα Πρόκος, που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Επίσης, για τους τέσσερις φοιτητές που συμμετείχαν, θα γίνει αναφορά σε αυτή τη συμμετοχή τους, αν μελλοντικά μου ζητήσουν συστατική επιστολή. Οι σημειώσεις των φοιτητών στους οποίους απονεμήθηκε το έπαθλο, είναι διαθέσιμες απολύτως ελεύθερα και δωρεάν, από εδώ.