Νέα του ιστοχώρου

Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Περιγραφή

 
Imagen de Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Περιγραφή
de Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29 de July de 2017, 20:36
 

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ο Απειροστικός Λογισμός 1 θα ξεκινήσει, όπως έγινε και πέρυσι, με συμπλήρωση και σύντομη επανάληψη βασικών εννοιών που διδάχθηκαν στο Λύκειο/Γυμνάσιο και χρησιμοποιούνται στους Απειροστικούς Λογισμούς 1 έως 4. Η συγγραφή σημειώσεων είναι κάτι που όλοι όσοι ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, κάποια στιγμή θα κληθούμε να κάνουμε, και σίγουρα η προετοιμασία καλών σημειώσεων δεν είναι απλή υπόθεση. Με αυτήν την ευκαιρία λοιπόν, προέκυψε η ιδέα όσοι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών το επιθυμούν, ανεξαρτήτως του έτους σπουδών στο οποίο βρίσκονται, ως εξάσκηση/δοκιμή, να ετοιμάσουν οι ίδιοι και να υποβάλλουν ένα σετ σημειώσεων, πλήρως ανεπτυγμένων (όχι περιλήψεις ή λίστες ιδεών), για το πως θα μπορούσε να γίνει αυτή η συμπλήρωση και επανάληψη της ύλης (η ύλη που πρέπει να καλυφθεί δίδεται αναλυτικά παρακάτω). Καθένας πρέπει να έχει συγγράψει ο ίδιος τις σημειώσεις, ή μπορεί να γίνει από κοινού συγγραφή από περισσότερα τους ενός άτομα. Τυχόν λογοκλοπή δε θα εκτιμηθεί καθόλου... Οι σημειώσεις που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέπονται από την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International, αλλιώς δεν πρέπει να υποβληθούν καθόλου. Το κίνητρο για να σας πείσω καλοκαιριάτικα να ασχοληθείτε με μαθηματικά, πέραν της αγάπης που σίγουρα έχετε για το αντικείμενο... , θα είναι ένα συμβολικό έπαθλο. Οι σημειώσεις που κατόπιν αξιολόγησης θα ξεχωρίσουν, θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για αγορά προϊόντων (γραφική ύλη, αναλώσιμα υπολογιστών, εκτυπώσεις) μέχρι του ποσού των 50 ευρώ και μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2017, από το κατάστημα Πρόκος, που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε αυτή συμμετοχή για όλους όσους μελλοντικά μου ζητήσουν συστατική επιστολή. Όλες οι σημειώσεις που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση, θα διατεθούν απολύτως ελεύθερα και δωρεάν στους φοιτητές του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός 1 ως επιπρόσθετο διδακτικό υλικό. Όσοι ψήνεστε (μεταφορικά, από τη ζέστη όλοι ψηνόμαστε sonrisa ), διαβάστε τις παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες.

Χρονική περίοδος υποβολής: από Κυριακή, 02 Ιουλίου 2017, ώρα 23:00, έως Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017, ώρα 23:00.

Αριθμός σελίδων: 20 δακτυλογραφημένες (αν είναι χειρόγραφες τότε έως 5 σελίδες επιπλέον).

Τρόπος υποβολής:

  1. Στην πρώτη σελίδα των σημειώσεων γράφετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και profile στο facebook, email ή εναλλακτικά άλλον τρόπο επικοινωνίας που εσείς θα επιλέξετε) και υποχρεωτικά ότι "Αυτές οι σημειώσεις διέπονται από την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International".
  2. Στη συνέχεια, φτιάχνετε ένα αρχείο PDF που περιέχει όλες τις σελίδες των σημειώσεων, αλλάζετε το όνομα του αρχείου ώστε να έχει μόνον το ονοματεπώνυμο σας και ανεβάζετε το αρχείο εδώ .
  3. Αν δε ξέρετε πώς να φτιάξετε ένα αρχείο PDF με όλες τις σελίδες, μπορείτε να ανεβάσετε κάθε σελίδα χωριστά ως φωτογραφία, αφού πρώτα αλλάξετε το όνομα κάθε φωτογραφίας ώστε να έχει το ονοματεπώνυμο σας και δεξιά από αυτό αρίθμηση, π.χ. papadopoulos-giorgos-001, papadopoulos-giorgos-002 κ.τ.λ.. Στη συνέχεια ανεβάστε όλες τις φωτογραφίες στη διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω.


Περιεχόμενα (οι σημειώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και μόνον αυτά που βλέπετε παρακάτω):

  1. [σελίδες:3] Ανισότητες, το [μεγαλύτερο ή ίσο] και η σχέση του με το [γνήσια μεγαλύτερο], ανισότητα Bernoulli, επίλυση ανισοτήτων.
  2. [σελίδες:3] Απόλυτη τιμή: ορισμός, ερμηνεία (δηλαδή ότι μετράει απόσταση), σύνολα που ορίζονται με τη βοήθεια της απόλυτης τιμής (π.χ. το σύνολο {τα x στο R για το οποία 1<|x|<3}), φραγμένα σύνολα.
  3. [σελίδες:2] Ακέραιο μέρος: ορισμός, ερμηνεία, γραφική παράσταση.
  4. [σελίδες:10] Συνάρτηση: πεδίο ορισμού, σύνολο τιμών, πεδίο τιμών, γράφημα, αμφιμονοσήμαντη, επί, αντίστροφη, περιορισμός, περιοδική, σύνθεση, είδη μονοτονίας, φραγμένη, είδη ακρότατων, κυρτή, κοίλη, τριγωνομετρικές, αντίστροφες τριγωνομετρικές, ρητές, γραφικές παραστάσεις στοιχειωδών συναρτήσεων.
  5. [σελίδες:2] Ανάλυση σε απλά κλάσματα.