Κατηγορίες μαθημάτων


Νέα του ιστοχώρου

Φωτογραφία Κυριάκος Μαυρίδης
Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 1 και των Εξισώσεων Διαφορών για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017
από Κυριάκος Μαυρίδης - Tuesday, 12 September 2017, 8:02 PM
 
Ειδικά για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017, ΔΕΝ θα παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις του Απειροστικού Λογισμού 1 και των Εξισώσεων Διαφορών, λόγω αναβάθμισης του ιστοτόπου. Για την εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 2, θα βγει εκ νέου ανακοίνωση.
 
Φωτογραφία Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Αποτελέσματα
από Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29 July 2017, 8:37 PM
 
H δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων έχει ολοκληρωθεί. Συμμετείχαν τέσσερις φοιτητές και οι υποβληθείσες σημειώσεις ήταν όλες αξιόλογες. Με βάση το περιεχόμενο, το βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ύλης, τον τρόπο παρουσίασης της ύλης και την ποιότητα της στοιχειοθεσίας, ξεχώρισαν δυο συμμετοχές: του ...Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(135 λέξεις)
 
Φωτογραφία Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Περιγραφή
από Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29 July 2017, 8:36 PM
 

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ο Απειροστικός Λογισμός 1 θα ξεκινήσει, όπως έγινε και πέρυσι, με συμπλήρωση και σύντομη επανάληψη βασικών εννοιών που διδάχθηκαν στο Λύκειο/Γυμνάσιο και χρησιμοποιούνται στους Απειροστικούς Λογισμούς 1 έως 4. Η συγγραφή σημειώσεων είναι κάτι που όλοι όσοι ...

Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(570 λέξεις)