Νέα του ιστοχώρου

Imagen de Κυριάκος Μαυρίδης
Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 1 και των Εξισώσεων Διαφορών για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017
de Κυριάκος Μαυρίδης - Tuesday, 12 de September de 2017, 20:02
 
Ειδικά για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017, ΔΕΝ θα παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις του Απειροστικού Λογισμού 1 και των Εξισώσεων Διαφορών, λόγω αναβάθμισης του ιστοτόπου. Για την εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 2, θα βγει εκ νέου ανακοίνωση.
Imagen de Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Αποτελέσματα
de Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29 de July de 2017, 20:37
 
H δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων έχει ολοκληρωθεί. Συμμετείχαν τέσσερις φοιτητές και οι υποβληθείσες σημειώσεις ήταν όλες αξιόλογες. Με βάση το περιεχόμενο, το βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ύλης, τον τρόπο παρουσίασης της ύλης και την ποιότητα της στοιχειοθεσίας, ξεχώρισαν δυο συμμετοχές: του ...Ver el resto del tema
(135 palabras)
Imagen de Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Περιγραφή
de Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29 de July de 2017, 20:36
 

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ο Απειροστικός Λογισμός 1 θα ξεκινήσει, όπως έγινε και πέρυσι, με συμπλήρωση και σύντομη επανάληψη βασικών εννοιών που διδάχθηκαν στο Λύκειο/Γυμνάσιο και χρησιμοποιούνται στους Απειροστικούς Λογισμούς 1 έως 4. Η συγγραφή σημειώσεων είναι κάτι που όλοι όσοι ...

Ver el resto del tema
(570 palabras)