Νέα του ιστοχώρου

Nutzerbild Κυριάκος Μαυρίδης
Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 1 και των Εξισώσεων Διαφορών για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017
von Κυριάκος Μαυρίδης - Tuesday, 12. September 2017, 20:02
 
Ειδικά για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017, ΔΕΝ θα παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις του Απειροστικού Λογισμού 1 και των Εξισώσεων Διαφορών, λόγω αναβάθμισης του ιστοτόπου. Για την εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 2, θα βγει εκ νέου ανακοίνωση.
 
Nutzerbild Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Αποτελέσματα
von Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29. July 2017, 20:37
 
H δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων έχει ολοκληρωθεί. Συμμετείχαν τέσσερις φοιτητές και οι υποβληθείσες σημειώσεις ήταν όλες αξιόλογες. Με βάση το περιεχόμενο, το βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ύλης, τον τρόπο παρουσίασης της ύλης και την ποιότητα της στοιχειοθεσίας, ξεχώρισαν δυο συμμετοχές: του ...Thema vollständig anzeigen 
(135 Wörter)
 
Nutzerbild Κυριάκος Μαυρίδης
Δοκιμασία συγγραφής σημειώσεων - Περιγραφή
von Κυριάκος Μαυρίδης - Saturday, 29. July 2017, 20:36
 

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ο Απειροστικός Λογισμός 1 θα ξεκινήσει, όπως έγινε και πέρυσι, με συμπλήρωση και σύντομη επανάληψη βασικών εννοιών που διδάχθηκαν στο Λύκειο/Γυμνάσιο και χρησιμοποιούνται στους Απειροστικούς Λογισμούς 1 έως 4. Η συγγραφή σημειώσεων είναι κάτι που όλοι όσοι ...

Thema vollständig anzeigen 
(570 Wörter)